Ua

Промислова діджиталізація (Індустріалізація 4.0)

INTECH впроваджує сучасні технології в бізнес-процеси промислових підприємств для підвищення ефективності та безпеки.

Наша місія - забезпечити українську промисловість діджитал інструментами, щоб стати світовими лідерами галузей в рамках Індустрії 4.0

Індустріалізація 4.0

Промислова діджиталізація

індустріалізація промисловостіУ 2020 році компанія INTECH відкрила новий напрямок цифрових рішень для промислових підприємств. Команда професіоналів обслуговує проєкти від цифрового консалтингу та побудови архітектури рішення до інтеграції та супроводу. Ми підвищуємо ефективність промислового сектору, використовуючи інструментарій Індустрії 4.0. Наші рішення використовують такі технології:
 • Штучний інтелект
 • Інтернет Речей
 • Машинний Зір
Наша мета - надати інструменти для переходу в нову епоху промислової революції підприємствам України, збільшивши прозорість процесів і загальну економічну ефективність. Підхід до цифровізації промисловості полягає в глибокому розумінні фактичних бізнес-процесів і «вузьких (проблемних) місць» для кожного клієнта. Синергія цих двох факторів - це висока якість рішень, що приймаються, повернення інвестицій, підвищення якості готової продукції та спрощення процесу прийняття управлінських рішень клієнтом. Наша основна задача – це успіх наших клієнтів. У межах даного напрямку компанія INTECH займається повним супроводом проєктів діджиталізаціі бізнесу: цифровий аудит для виявлення «вузьких місць» в бізнес-процесах підприємства, які можуть бути усунені впровадженням певних технологій; підготовка консалтингового проєкту, технічного завдання з прорахунком бюджетів на проєкти з цифрової трансформації, впровадження рішень від Штучного Інтелекту та Інтернету Речей, чат-ботів, а також супровід усього процесу цифровізації і постобслуговування. цифровізація промисловостіINTECH реалізовує готові рішення для таких напрямків:
 • Машинобудування
 • Металургія
 • Гірничо-обробний комплекс
 • Нафтогазова галузь
 • Енергетичні компанії
 • Автономна техніка
 • Індустріальна платформа
Рішення цифровізації промисловості від INTECH: MDC+ - це система моніторингу обладнання для збільшення загальної ефективності обладнання, зниження простоїв і контролю їх причин, відстеження переміщення продукції як в цеху, так і між цехами. Вся система має понад 100 вбудованих аналітичних звітів для допомоги в прийнятті ефективних, заснованих на реальних даних, управлінських рішень. Комплекс MDC+:
 • контролює стан універсальних верстатів і верстатів із ЧПК. Потребує мінімального часу на інтеграцію у виробничу інфраструктуру. Система може бути розгорнута на дротовому промисловому інтернеті, через WiFi та за власним протоколом бездротової передачі даних. Залежить від вимог до кібербезпеки й конкретної ситуації на підприємстві.
 • надає перевірену інформацію щодо простоїв, завантаження, напрацювань на відмову, керуючих програм в роботі кожної машини.
MDC + працює з широким набором інтерфейсів і протоколів обміну даними та знімає інформацію з будь-якого верстатного обладнання. діджиталізація промисловостіШтучний інтелект для металургії дозволяє зробити виробництво більш ефективним. Ми інтегруємо алгоритми машинного навчання в процес сталеплавлення для оптимізації використання феросплавів. Алгоритми можуть навчитися роботи з будь-яким завданням, наприклад, - контролю недоліків слябів або фіксації недоліку і його типу в цеху холодного прокату на швидкості понад 20 метрів на секунду! Цифрова платформа - Унікальне платформне рішення, яке може інтегрувати в себе будь-яке обладнання або окремо взяті датчики, що вже існували, і нові датчики на підприємстві. Це рішення дозволяє не тільки структурувати всю інформацію про виробництво в одному місці, але і налаштувати алгоритми Штучного Інтелекту для розв'язання аналітичних задач на всьому обсязі зібраних даних. Комплекс рішень комп'ютерного зору. Деякими з таких функцій може бути комплекс розумної відео аналітики для охорони праці: машинний зір автоматично фіксує дотримання правил носіння засобів індивідуального захисту, розпізнає нестандартну поведінку: наприклад, розмови телефоном, куріння в недозволеному місці, доступ до несанкціонованих об'єктів або порушення правил техніки безпеки, які становлять небезпеку для життя. Приклад - розумний зір розпізнає переміщення рухомих складів на підприємстві та при спробі руху в недозволеному місці вмикає сирену і повідомляє пульту охорони праці. Наступний комплекс рішень на основі даних технологій застосовується в процесах фіксації недоліків / перевірки правильності зробленої роботи. Зовнішній автоматичний огляд поверхонь і складових для визначення якості готового виробу, систематизація браку в режимі реального часу – не просто для фіксації їх наявності, але і для аналізу причин появи й виправлення в майбутньому. системи розумного управлінняСистеми розумного управління складами на основі технологій Інтернету Речей Даний клас рішень – це власна розробка для кінцевих клієнтів на основі попереднього цифрового аудиту та консалтингу. Приклад: на основі синергії систем розумного зору і RFID міток і зчитувачів, наша система дозволяє замовнику фіксувати переміщення техніки на відкритому складському просторі між штабелями. Контролювати вибір коректного місця навантаження для нівелювання ризику шахрайства. Через Розумну камеру система фіксує транспорт клієнта, а через протоколи інтеграції з CRM системою замовника надає йому правильну точку кінцевого навантаження. Відбувається фіксація RFID мітки (виданої заздалегідь на прохідній замість пропуску) відповідно замовленням, виводячи на великий екран на прохідній номер місця навантаження з подальшими підказками переміщення в зоні навантаження. Система прихованих зчитувачів відстежує шлях переміщення автомобіля клієнта і руху навантажувача, а також фіксує рух ковша навантажувача в режимі реального часу, паралельно вмикаючи фронтальну відеокамеру, спрямовану на ківш. Таким чином, дане рішення практично повністю усуває можливість навантаження біля іншого штабеля. Створена цифрова інфраструктура дозволяє допрацьовувати функції, що підвищують зручність користувачів, в тому числі знижуючи час знаходження транспорту в зоні навантаження, збільшуючи загальну здатність приймати транспорт підприємством. Чат – боти сучасні технологіїДана технологія не є новою у світовій практиці. Компанія INTECH активно займається її впровадженням серед промислових компаній для автоматизації операційних процесів взаємодії: як всередині компанії (приклад – чат-боти для відділу кадрів), так і при взаємодії з кінцевими клієнтами замовника (приклад - чат-бот для промислового підприємства, в якому можна оформити замовлення, включаючи історію попередніх замовлень для зручності їх повторення). Дані технології дозволяють не просто оптимізувати завантаження персоналу на підприємстві, а й збільшують «середній чек» клієнта. Спілкування в чат-боті фіксується, новий обсяг інформації дозволяє клієнтам проводити аналітику шляху кінцевого покупця в процесі замовлення, покращувати постпродажне обслуговування і супровід замовлень, впливаючи, в тому числі на поліпшення споживчого досвіду клієнта і підвищуючи імідж компанії і його конкурентоспроможність за неціновими критеріями.