Ua

Фінансова звітність

01. 06. 2022

2021 рік

Ф1. Баланс Звіт незалежного аудитора за 2021 рік (частина 1) Звіт незалежного аудитора за 2021 рік (частина 2) Звіт про управління Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Ф4. Звіт про власний капітал Ф5. Примітки до річної звітності Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності […]

21. 05. 2021

2020 рік

Звітність за 2020-й рік.

01. 06. 2020

2019 рік

Звітність за 2019-й рік.